socioklonas

(socioclone)

Ganėtinai naują socioklono sąvoką dažnai linkstama sutapatinti su jau plačiau įsitvirtinusia skaitmeninio dvynio (digital twin) sąvoka, t.y. laikyti individo atvaizdu virtualioje erdvėje. Tuo tarpu, kaip sako ir pats pavadinimas, tai yra sociumo atvaizdas. Tad kas gi yra socioklonas?

Sociokloną galima apibrėžti kaip save analizuojantį visuomenės instrumentą, paremtą kultūros, švietimo, mokslo, istorijos ir žiniasklaidos samplaika. Tai tarpusavyje sąveikaujančių individų kolektyvinis atvaizdas virtualioje erdvėje (jos laike, vietose ir istorijoje), kiekvienam kurių dirbtinis intelektas padeda praplėsti savo visuomenines galimybes: kurti, valdyti, šviesti(s), balsuoti ir panašiai. Tai nuolat besimokanti visuomenė – tirianti ir analizuojanti individų socialinius-psichologinius portretus, pvz., jų edukacines, kultūrines, sporto ir sveikatos sąveikas – kad padėtų kiekvienam individui maksimizuoti jo vertinimus ir vertes, tiek atliekant individo „realaus“ gyvenimo vaidmenis, tiek padedant atrasti sau papildomus vaidmenis, teikiančius individui naudos ir/ar malonumo.

Pirmieji socioklono bandymai atskleidė vieną iš didžiausių jo keliamų grėsmių - asmens privatumo panaikinimą, individo totalinės kontrolės pavojų. Todėl demokratijos pasaulyje kuriami socioklonai siekia užtikrinti asmens duomenų neatskleidimą, suteikti pirmenybę individui pačiam kontroliuoti savo duomenis (įskaitant skaitmeninį dvynį) ir jų panaudojimą.

Galbūt ne pati svarbiausia, bet tikrai aktuali socioklono galimybė – tai įrankis, leidžiantis geriau suprasti mobingo, vienišumo, socialinės atskirties ir neapykantos problemas bei suteikiantis galimybes efektyviau su jomis dorotis.